ประกาศโรงเรียน

เลื่อนการการเรียนการสอนแบบ onsite

           รายละเอียดข่าว:

โรงเรียนบ้านไทรงามขอเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบ ON_SITE จากวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ออกไปเป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตามมติ ศคบ สอยดาว เนื่องจากสถานการ์ณ โรคระบาด โควิด โดยการในจัดการเรียนการสอนจะดำเนินการเรียนการสอบแบบ ผสมผสาน ระหว่าง ON-HEAND ,ONLINE ,ON-Air โดยนักเรียนสามารถดูและรับใบงานได้ที่โรงเรียน โดย ติดต่อผ่านครูประจำชั้นของนักเรียนเอง
***อาจมีการเปลี่ยนแปลงประกาศอีกครั้งในภายหลัง โปรดสอบถามทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง***